Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti stavebnictví

Podzemní stavby, šachty, štoly a tunely

Podzemní práce prováděné hornickým způsobem – hloubení jam a šachet, ražba tunelů, zajištění stability podzemních prostorů, podzemní sanační práce, zajištění stability stěn a opěrných zdí technologií stříkaného betonu, zpevňování konstrukcí stříkaným betonem

Realizujeme pažené stavební jámy jak se dřevěnou výztuží (kulatina a fošny), tak jámy pažené ocelovou výztuží (důlní výztuž TH nebo HEB, a pažnice UNION). Štoly realizujeme v pražských rámech, s důlní ocelovou výztuží TH nebo s příhradovou konstrukcí.

Dále nabízíme zejména hloubení kanalizačních jam, šachet a studní, pažení stavebních jam, ražbu kanalizačních stok a přípojek, hloubení šachet za účelem odstranění poruch na kanalizačních stokách nebo realizaci nových objektů jako jsou hradidlové komory, hloubení šachet pro technické komory energetických rozvodů, ražby kolektorů pro vedení všech inženýrských sítí v podzemí - plynovodů, horkovodů, sanace trhlin v podzemních betonových konstrukcích, vyplňování volných podzemních prostorů, zajišťování stěn stavebních jam stříkaným betonem, zpevňování cihelného zdiva stříkaným betonem nebo injektáží, zpevňování rozrušených betonových konstrukcí stříkaným betonem apod.

Činností prováděnou hornickým způsobem jsme schopni zajistit taktéž různé průzkumné podzemní práce, zajistit uvolněný horninový masiv, přeložit všechny inženýrské sítě.

Tyto práce zajistíme vč. vypracování potřebné báňské projektové dokumentace a zajištění trhacích prací.

Hlavní obrázek služby - Podzemní stavby, šachty, štoly a tunely