Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti projektování

Projektování elektrických zařízení a staveb

Projektování elektrických zařízení je vedeno autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb - ing. Romanem Šrámkem. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě mu udělila autorizaci podle zákona ČNR č. 360/1992.

Vypracováváme dokumentace k územním řízením a projektové dokumentace ke stavebním povolením převážně těchto staveb:

  • distribučních venkovních a kabelových vedení VVN a VN
  • stožárových a kabelových rozvoden a transformačních stanic VVN a VN různých typů
  • kabelových a venkovních vedení NN 0,4 kV
  • fotovoltaických elektráren
  • veřejného osvětlení
  • elektroinstalací

Projektové dokumentace staveb obsahují všechna potřebná vyjádření organizací nutných k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení. Rovněž zajišťujeme potřebné souhlasy vlastníků pozemků, kterých se dotýká projektovaná stavba. Montážní výkresy zpracováváme v grafickém programu MicroStation - PowerDraft ve formátu DGN s možností převodu do jakéhokoliv jiného grafického formátu. Pro zpracování mapového podkladu využíváme nadstavbu grafického programu MicroStation ReproGraphics a Autocad.

Zajistíme Vám kompletně stavby elektrických zařízení od projektu, stavebního povolení, montáž až po revizi a kolaudaci (venkovní a kabelové vedení nízkého a vysokého napětí, trafostanice, veřejné osvětlení, elektroinstalace, elektro přípojky k parcelám apod.) Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oboru, což zaručuje profesionální a kvalitní práci.

Hlavní obrázek služby - Projektování elektrických zařízení a staveb