Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti geodézie

Inženýrská geodézie

V rámci inženýrské geodézie Vám nabízíme:

  • Geodetické podklady pro projekt stavby (polohopis, výškopis)
  • Zaměření skutečného provedení stavby
  • Zaměření a vytyčení inženýrských sítí
  • Vytyčení prostorové polohy stavby
  • Měření a vyhodnocení vodorovných a svislých posunů objektů
Hlavní obrázek služby - Inženýrská geodézie