Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti geodézie

Vypracování podkladů pro katastr nemovitostí

Vytvoření geometrického plánu

  • Vymezení rozsahu věcného břemene
  • Vyznačení budovy
  • Změna vnějšího obvodu budovy (přístavby apod.)
  • Rozdělení pozemku
  • Změna hranice pozemku

Vytyčení hranic pozemků

  • Vytyčení vlastnických hranic
  • Vytyčení pozemků z velkých půdních celků (pozemky evidované ve zjednodušené evidenci)
Hlavní obrázek služby - Vypracování podkladů pro katastr nemovitostí