Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti elektromontáží

Montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení provádíme na základě vydaného OPRÁVNĚNÍ č. 2096/2/99EZ-M,O-E1/A od Institutu technické inspekce Praha, organizace státního odborného dozoru. A dále na základě vydaného OPRÁVNĚNÍ o odborné způsobilosti ev. č. OP235/E0-C1/PR-2506/09 od OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU v Příbrami bez omezení napětí.

Nabízíme:

 • Montáž distribučních venkovních a kabelových vedení VVN a VN
 • Montáž stožárových a kabelových rozvoden a transformačních stanic VVN a VN různých typů
 • Montáž kabelových a venkovních vedení NN 0,4 kV
 • Montáž kabelových souborů RAYCHEM, BARNIER, PIRELLI, F&G, 3M
 • Montáž fotovoltaických elektráren
 • Práce pod napětím v sítích NN
 • Elektroinstalace rodinných domů, rekreačních chat a dalších objektů
 • Elektroinstalační přípojky Výstavba elektroměrových pilířů, včetně jejich zapojení
 • Montáž, servis a údržba veřejného osvětlení
 • Montáž hromosvodů
 • Revize elektrických zařízení

Naši pracovníci pravidelně konají zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Rovněž jsou pravidelně proškolováni dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Mají dlouholeté zkušenosti v oboru, což zaručuje profesionální a kvalitní práci. Zajistíme Vám kompletně stavby elektrických zařízení od projektu, stavebního povolení, montáž až po revizi a kolaudaci (venkovní a kabelové vedení nízkého a vysokého napětí, trafostanice, veřejné osvětlení, elektroinstalace, elektro přípojky k parcelám apod.)

Hlavní obrázek služby - Výstavba energetických sítí trafostanic a rozvoden